Bơm mực in cho máy in Samsung ML-3470 series

AQ3470

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-3051 series

AQ3050

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-3050 series

AQ3050

Bơm mực in dùng mã mực AQ3050

Samsung : 3050 - 3051 - 3470 series

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-2851ND

AQD2850A

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-2850D

AQD2850A

Bơm mực in dùng mã mực AQD2850A

Samsung : ML2850D-2851ND

Bơm mực in cho máy in Samsung SCX 4500

AQD1630A

Bơm mực in dùng mã mực AQD1630A

Samsung SCX 4500

Bơm mực in dùng mã mực AQD101S

Samsung : ML2161 - 2160 - 3401 - 3405

Bơm mực in cho máy in Samsung ML2161

AQD101S

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-2160

AQD101S

Bơm mực in cho máy in Samsung SCX-3401

AQD101S

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-3405

AQD101S

Bơm mực in dùng mã mực AQ209S

Samsung : ML 4824-4824 FN

Bơm mực in cho máy in Samsung ML 4824

AQ209S

Bơm mực in cho máy in Samsung SCX 4824 FN

AQ209S

Bơm mực in dùng mã mực AQD4200D

Samsung SXC 4200

Bơm mực in cho máy in Samsung SXC 4200

AQD4200D

Bơm mực in dùng mã mực AQ2550D

Samsung : ML2551N-2550-2552W

Bơm mực in cho máy in Samsung ML2551N

AQ2550D

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-2550

AQ2550D

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-2552W

AQ2550D

Bơm mực in dùng mã mực AQD4725A

Samsung SXC 42725

Bơm mực in cho máy in Samsung SXC 4725

AQD4725A

Bơm mực in cho máy in Samsung SF 565

AQD565A

Bơm mực in cho máy in Samsung SF-560R

AQD565A

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-1630

AQD1630A

Bơm mực in dùng mã mực AQD1630A

Samsung ML-1630

Bơm mực in cho máy in Samsung SCX 4500

AQD4500A

Bơm mực in dùng mã mực AQD4500A

Samsung : SCX 4500

Bơm mực in cho máy in Samsung SXC 4300

AQD109S

Bơm mực in dùng mã mực AQD109S

Samsung SXC 4300

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-2510

AQD119S

Bơm mực in cho máy in Samsung SCX 4521f

AQD119S

Bơm mực in cho máy in Samsung ML-2010

AQD119S


CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 7301.7979 Di động: 0908 282857 Email: info@huyhoang.vn